Print deze pagina

Betononderzoek

Woordenlijst

Voordat een herstel- en conserveringsadvies voor een bestaande betonconstructie kan worden opgesteld, moet een goed en volledig beeld bestaan van de kwaliteit en de huidige staat van het beton. Het in kaart brengen begint altijd met een visuele inspectie.
In veel gevallen echter is dat niet voldoende. Voor het stellen van een goede diagnose, is meestal aanvullend technisch onderzoek vereist. Daarbij wordt zowel de schadeoorzaak als de omvang van de zichtbare en de niet-zichtbare schade bepaald. Ook wordt er een prognose opgesteld van de schadeontwikkeling. Er kunnen monsters genomen worden die in een laboratorium worden onderzocht.

Daarnaast kan een bouwhistorisch onderzoek nodig zijn, waarin gegevens worden verzameld over het bouwproces zoals het bestek, tekeningen en eerdere onderhoudsmaatregelen.
Om het degradatieproces van de betonconstructie in te kunnen schatten spreken we ook met de beheerder ervan.

De duidelijk zichtbare schade is eenvoudig in kaart te brengen. Moeilijker te bepalen is op welke plaatsen nu nog geen schade zichtbaar is, maar op kort of langer termijn wel te verwachten.
Als een schade "op termijn" geconstateerd is, zal naast herstel van de visueel zichtbare schade ook beschermende maatregelen nodig zijn. Dit is mogelijk in de vorm van het aanbrengen van verf of coating, een laag spuitbeton of kathodische bescherming.

Inspectie en onderzoekstechnieken

Buildscan heeft een groot aantal technieken ter beschikking waarmee de toestand van de betonconstructie gedetailleerd in beeld kan worden gebracht. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek kan bepaald worden welke technieken worden ingezet.

Eerst wordt de situatie van het beton bepaald:

- wat is de zichtbare schade
- omstandigheden waaraan het beton wordt blootgesteld
- te verwachten belasting na herstel
- vereiste betrouwbaarheid van de schadeprognose

Verschillende methoden om de oorzaken, omvang en ontwikkeling van schade vast te stellen, zijn:

- Visuele inspectie
- Meten van de druksterkte door middel van een terugslaghamer
- Ultrasoonmetingen om o.a. de sterkte, elasticiteit en homogeniteit te bepalen
- Het meten van de inductiespanning met behulp van een dekkingsmeter
- Indicatievloeistof om de carbonatatiediepte te meten
- Potentiaalmetingen bepalen de corrosieactiviteit van het wapeningsstaal
- Het nemen van monsters ter bepaling van de mechanische, fysische en chemische eigenschappen van het beton
- Petrografie in geval dat het beton chemische is aangetast

Kwaliteitswaarborg

Voor het waarborgen van de kwaliteit van inspectie en onderzoek en voor een eenduidige formulering van de onderzoeksopdracht gebruiken wij CUR-Aanbeveling 72 Inspectie en onderzoek van betonconstructies. (verkrijgbaar bij het CUR www.cur.nl).


Vorige pagina: Contact