Print deze pagina

Specialisaties

Buildscan heeft zich vooral gespecialiseerd op de volgende terreinen:

  • Inspectie van Kwaaitaal- en Mantavloeren
  • Schadeonderzoek van betonconstructies, zowel visueel als materiaalkundig
    (Impact-Echo onderzoek, Chloride bepaling,
    Carbonatatie metingen, Potentiaalmetingen enz.
  • Reparatieadvies, eventueel compleet met bestek
  • Advies voor het beheer, onderhoud en meerjaren-planningen van gebouwen of objecten, eventueel compleet met bestek en begeleiding tijdens de uitvoering
  • Adviseren betreffende het monitoren van objecten door controlepunten
  • Ontwerpen van systemen voor Kathodische Bescherming en begeleiden van deze projecten tijdens de uitvoering

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Buildscan zijn divers: Verenigingen van Eigenaren, Woningbouwverenigingen, Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Vastgoedbeheerders, Verzekeringmaatschappijen, Waterschappen en Pensioenfondsen.

Buildscan wordt regelmatig benaderd voor onderzoek en advies bij:
- Betonconstructies
- Bruggen en viaducten
- Flats
- Funderingsproblemen
- Hoge schoorstenen
- Inzetten van lijmwapening ter verbetering van de betonconstructie
- Kades en pieren
- Natuursteen
- Parkeergarages
- Vloeistofdichte vloeren

Vorige pagina: Oorzaken van betonschade
Volgende pagina: Werkwijze