Print deze pagina

Werkwijze

Uitgangspunt voor Buildscan is samenwerking met de klant. Door goed te luisteren naar wat de gebreken en/of klachten zijn, wordt een vraagstelling geformuleerd. Aan de hand van de vraagstelling zal worden bekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, waarbij altijd uw wensen als uitgangspunt worden genomen.
Zodra de medewerkers van Buildscan worden ingeschakeld wordt er een visuele scan van een gebouw of object gemaakt. Technische gebreken worden eerst onderzocht en geanalyseerd. Naar aanleiding van de resultaten wordt een voorstel gemaakt voor een verder gedetailleerd onderzoek, zoals metingen en monstername en daarna materiaalonderzoek in het laboratorium.

Rapportage

Alle resultaten van het onderzoek worden uitgebreid omschreven en uitgelegd in een rapportage. Hieraan wordt ook een advies gekoppeld om de gebreken op economische wijze te herstellen. Indien gewenst kan dit advies worden uitgebreid met een voorstel om de constructie in de toekomst te beschermen tegen verdere aantasting.

Bij zichtbare schade worden de kosten voor herstel vaak snel geaccepteerd. Voor het onderhoud op lange termijn moet echter een plan van aanpak worden opgesteld waarin de voorgestelde werkzaamheden en kosten worden beargumenteerd. Het voorkomen van schade op termijn kan forse besparingen opleveren.

Buildscan kan u ook informatie geven over mogelijkheden om een gebouw te "upgraden". Daarbij kan het gaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, maar ook om de uitstraling van een gebouw of object te verfraaien.

Lees meer over het betononderzoek..

Laat Buildscan uw object inspecteren..!

Heeft u een Kwaaitaal- of Mantavloer ? Klik hier..

 


Vorige pagina: Specialisaties
Volgende pagina: Projecten