Print deze pagina

Woordenlijst

Carbonatatie Carbonatatie treedt 'van nature' op in beton. Tijdens verharding van beton ontstaat calciumhydroxide. Dit reageert met kooldioxide uit de atmosfeer. Calciumhydroxide beschermt de wapening. Door carbonatatie reactie daalt de pH-waarde, waardoor corrosie van de wapening en betonrot mogelijk wordt.
Chloride Een reactieversnellend zout dat in de jaren zeventig tijdens het maken van betonnen vloerdelen werd toegevoegd waardoor deze sneller kon uitharden.
Corrosie De aantasting van een materiaal door inwerking vanuit zijn omgeving.
CUR Kennisnetwerk voor aanbevelingen en voorschriften op het op het gebied van bouwen en civiele techniek.
Kathodische bescherming Corrosie van wapening is een elektrochemisch proces. Door kunstmatig de zgn. "anodische plaatsen" kathodisch te maken, wordt het gehele oppervlak kathodisch en kan er geen oplossing van metaal meer plaatsvinden.
Kwaaitaalvloer Prefab-beton systeemvloer, geproduceerd tussen 1965 en 1984 door de firma Kwaaitaal Vormbeton bv. Vaak toegepast als beganegrondvloer in woningen en bedrijfspanden. Gewelfvormig en 500 mm breed.
Mantavloer Prefab-beton systeemvloer, geproduceerd tussen 1965 en 1984 door de firma Betonindustrie Woerden bv. Een ribcassettevloer die uit twee betonbalken met een dunne vloerplaat ertussen is opgebouwd.
Monitoren Het in de gaten houden van een constuctie zodat mogelijke problemen in een vroegtijdig stadium herkend kunnen worden.
Opplussen/ Upgraden Opwaarderen van bijvoorbeeld een flatgebouw. Het aanpassen ten behoeve van het comfort van de bewoners. Dit kan inhouden; het ophogen van het loopvlak zodat geen hoogteverschillen meer aanwezig zijn, coaten/ opruwen/ ophogen van het loopvlak, ballustrade verhogen en dergelijke.

Vorige pagina: Contact